Zgłoszenie reklamacyjne

Dane Firmy/Reklamującego
Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Ulica nr domu/lokalu (mieszkania)
Miasto
Kod pocztowy
Osoba prowadząca sprawę ze strony nabywcy
Imię
Nazwisko
Nr telefonu
e-mail
Dane dotyczące reklamowanego towaru
Rodzaj towaru
Typ
Ilość sztuk reklamowanego towaru
Dodaj kolejne reklamowanie produkty (wybierz ilość)
 
Data nabycia towaru (dd.mm.rr)
Nr faktury
Data faktury (dd.mm.rr)
Sprzedawca
Transport przy zakupie
Opis Wad
Niniejsze pismo zostaje dostarczone sprzedawcy wraz z towarem i załącznikami, celem rozpatrzenia i załatwienia reklamacji.

Załączniki:
- kserokopia dowodu zakupu
- karta gwarancyjna